Lazer ile Varis Tedavisi

Lazer ile Varis Tedavisi

Lazer ışınları ile sağlanan tedaviler, gün geçtikçe daha çok yaygınlaşan uygulamalardır. Pek çok hastalığın tedavisinde, sağladığı kolaylıklar ile insanlar tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde, varis tedavisi de lazer uygulamaları sayesinde son derece kolaylaşan bir tedavi haline gelmiştir. Varis tedavisinde, alternatif yöntemlerden, lazer ile varis tedavisi seçeneğinin tercih edilmesi için pek çok sebep vardır. 
 
Lazer ile Varis Tedavisi Nedir?
Lazer ile varis tedavisi, ameliyata gerek kalmaksızın, dünya üzerinde çokça uygulanan ve son derece etkili olan bir tedavi şeklidir. Tedavinin merkezinde, sadece varislerin yok edilmesi yer almamaktadır. Varislerin yok edilmesi ile birlikte varise kaynaklık eden damarın iptal edilmesi sağlanır. Bu durum da varislerin tekrar oluşumunu engelleyen özel bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. 
 
Neden Lazer ile Varis Tedavisi?
Varis tedavisinde, ameliyatlı uygulamalara alternatif bir seçenek olarak varlığını sürdüren, lazer ile varis tedavisi işlemlerinin tercih edilmesi için pek çok sebep vardır. Bu sebeplerden biri, işlemin ağrısız ve kolay olmasıdır. Lazer yöntemi ile gerçekleştirilen tedavide, varise sebebiyet veren, asıl faktöre yani damara lazer ışınları verilir. Bu durum da varis sorununun, tekrarlaması oranını en aza indirir. Genellikle bacaklarda yer alan varislere yapılan bu uygulama aynı zamanda tüm bacaktaki varisleri de, büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Çünkü varis oluşumuna kaynaklık eden faktör bir çeşit toplardamardır. Safen toplardamarı adı verilen bu damarları tüm bacakta, genel olarak varis sorununu ortaya çıkarır. Lazer uygulamaları genel anestezi gerektirmeyen uygulamalardır. Hastalar lazer tedavisinde herhangi bir yatış işlemi yapmazlar. Seans gerekliliği olan lazer uygulaması ile varis tedavisi son derece kolay bir işlemdir.
 
Lazer ile Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?
Damar içinden gerçekleştirilen lazer uygulamasının amacı, kapak yetersizliği olan söz konusu damarı tedavi altına almaktır. Varise kaynaklık eden bu damarın tedavi edilmesi ile varis ortadan kalkar. Ayrıca bu tedavi ile tüm bacaktaki varislerin tamamı da yok olur. Daha geniş alanlarda gözlenen ve büyük varisleri oluşturan damarlar, büyük ve küçük safen toplardamarlarıdır. Genel anlamda bu damarlar üzerinde tedavi işlemi yapılır. Uygulamada, asıl amaç olan safen damarlarının tam olarak tedavi edilememesi durumunda varis tekrarlar. İşlem, varis tedavisi yapılacak alanın genişliğine göre 15-60 dakika sürebilir.
 
Lazer ile Varis Tedavisi