Migren Tedavisi

Migren Tedavisi

Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migren hastalığı tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Migren tedavisinde denenen ve farklı oranlarda başarıya sahip olan pek çok ilaç ve yöntem bulunmakla birlikte, hastalığı tam olarak tedavi edecek bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Ataklarının sıklığı ve şiddeti oranında yaşam kalitesinde bozulma ve iş gücü kaybı gibi ciddi maddi-manevi kayıpların meydana gelmesi bu sağlık probleminin çözümü ile ilgili arayışları artırmıştır.
 
Migren tedavisinde kullanılan ilaç enjeksiyonunun nasıl bir etkisi vardır?
Migren tedavisi rastlantı sonucu ortaya çıkan bir tıbbi uygulamadır. Estetik amaçlı yüze yapılan kırışıklık tedavisi  uygulamalarından sonra hastaların çok önemli bir kısmında, migren ataklarında ciddi (%50-80 oranında) ve migren nedeniyle ilaç kullanımında ciddi azalma tespit edilmiş ve bunun üzerine konuyla ilgili bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu bilimsel çalışmalar sonucunda baş-boyun bölgesinde migren atağının başlama tetiğini çeken sinir sıkışma noktalarının olduğu bulunmuştur. Migren tedavisinde enjekte edilen ilaç, sinirleri sıkıştırarak kasların bloke edilmesini sağlar. Yani sinirlerin sıkıştırılması önlenmiş olur, dolayısıyla migren atağının başlatan tetik çekilemez.
 
Migren tedavisinin avantajları nelerdir?
Migren tedavi enjeksiyonlarının en önemli avantajı ilaç kullanımının en aza indirilmesi hatta çoğunlukla ilaç kullanımına gerek kalmamasıdır. Diğer taraftan atak sıklıklarında ve şiddetinde %50 ve üzeri düzelme sağlanmaktadır. Tüm bu kazanımlar migren tedavisinin hasta konforunu ne denli artırdığını bilimsel olarak gösteren sonuçlardır.
 
Migren tedavisi nasıl yapılır?
Migren tedavisi için en önemli adım tetik noktaların doğru tespit edilmesidir. Bu bağlamda atakların başlangıç noktaları hakkında hastadan alınan hikayeyle uyumlu olarak, alın, şakak ve ense bölgesindeki tetik noktalar belirlenir. Belirlenen tetik noktalara yaklaşık 15-20 dk. sürecek bir uygulama ile ilaç enjeksiyonu yapılır. Uygun dozun uygun noktaya yapılması tedaviden elde edilecek başarı için son derece önemlidir.
 
Migren tedavisi sonrası nelere dikkat edilmesi gerekir?
Migren tedavisi sonrası etkinin tam olarak başlaması 3 ile 10 gün arasında değişen bir süre gerektirir. Tedavi sonrası süreçte normal yaşantınıza devam edersiniz. İş yaşamınızı veya günlük yaşantınızı etkileyecek herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
Migren Tedavisi