PRP Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?

PRP Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?

PRP NEDİR? 

PRP, “Platelet Rich Plasma- platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” olarak adlandırılan tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama kişiden alınan az miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemi yapıldıktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki “platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma”nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

Neden uygulanır?

Plateletler veya diğer adıyla trombositler vücudumuzdaki hasarlı dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleridir.Normal şartlarda dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda meydana gelen reaksiyon , plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır.

Hasarsız bir dokuda ise plateletler hem az sayıda bulunur hem de aktif değillerdir. Bu dokuya PRP tedavisi uygulandığında, o dokudaki platelet sayısı normalin 2-4 misline yükselir ve uygulamanın oluşturduğu hafif hasarın neticesinde başlayan uyarı ile aktifleşen plateletlerden salgılanan büyüme faktörleri çevre ile etkileşime geçtikleri andan itibaren o dokunun beslenmesine, yenilenmesine olanak sağlayacak bir dizi reaksiyon başlatırlar. Bu da kullanılan alanın rejenerasyonu için etkin ve güvenli bir seçenek sağlar.

PRP tedavisi neler yapabilir?

Yeniden canlandırıcı / yapılandırıcıdır,
Yalnızca cilt altı dokusunda yeni kollajen hyaluronik asit gibi temel matriks elemanlarının oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal işlevlerini destekler.
Kırışıklıkların ve çizgillerin giderilmesini deriyi “doldurarak” değil “gençleştirerek sağlar.
İlk uygulamadan sonra ortaya çıkan parlak ve sağlıklı görünüm bir süre sonra hafif bir gerileme gösterebilir, bunun için ardışık birkaç uygulama yapmak ve gençleştirici etkinin devamını sağlamak gerekir.
Ortalama olarak 3 uygulamadan oluşan kürler her 6-12 ayda bir kez tekrarlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun etkili bir gençleştirici etki sağlanmış olacaktır.

Kullanım alanları

PRP uygulaması hücresel tedavinin uygulama alanlarından yalnızca biridir.
Genel olarak estetik tıpta PRP yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde;

Lazer / peeling gibi uygulamalardan hemen sonra, derinin hızla yapılanmasını sağlamak,
Deride yılların ve UV ışınlarına maruz kalmanın sonuçlarını geriye döndürecek biçimde kırışıklıkların düzelmesini, çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve parlaklığının yeniden kazandırılmasını sağlamak,
İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların kontrolünü sağlamak,
Saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirmek,gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda uygulandığını görmekteyiz.PRP'nin yaygın kullanıldığı ikinci alan ise ortopedi ve rekonstüriktif cerrahidir.Uygulama süreci Uygulamanın yapılacağı kişiden 2 veya 5 tüp ( 16-50 ml) kan alınır, santrifüj cihazında plateletleri (trombositler) ayrıştırılır. Böylece plateletler kitteki tüpün içersinde yoğunlaşıp birikir ve PRP denilen bir kan ürünü ortaya çıkar. Bu ürün amaca uygun olarak cilt içi altı, kas içi veya eklem içi uygulana bilmektedir. Etkin bir sonuç için kullanılan ürünün niteliğine bağlı olarak ya her gün ya da haftada 2 kez olmak üzere 4-6 doz bir kür için önerilmektedir.Uygulama süreci uygulama alanına bağlı olarak 1-2 dakikadan 30 dakikaya kadar uzayabilir.

Faydalı Mıdır? Sonuçları Nasıldır?

Sonuçlar şaşırtıcıdır. Birkaç haftalık uygulama sonrasında iyileşme başlar. 3-5 haftada etki tam ortaya çıkar. Tam düzelme 4-7 haftada ortaya çıkar ve devam eder. Kalıcı bir işlemdir ancak sağlıklı bir vücudun zaman içinde hastalanması gibi hayatın doğal süreci kapsamında etkileri düşebilir. Bu yüzden seyrek aralıklarla tekrarlanması faydalıdır.

PRP Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?